vwconsult baderom bad vvs vw

Våtromskurs med VW Consult AS gjør dine medarbeidere til en verdifull fagressurs for din virksomhet og deres kunder!

Våtromskalkulasjon

Vi holder våtromskurskurs i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) over hele landet.
VW Consult underviser også i Plan- og Bygningsloven – SAK 10/TEK 10 og utfører takstrapporter som sakkyndig i tvistesaker vedr skader på våtrom og sanitærinstallasjoner. Våre kursledere har 40 års erfaring med oppbygging av våtrom, og regnes blant de fremste norske eksperter på området.