Vannskader forekommer dessverre hyppig i boliger og våtrom står for en vesentlig del av det. Forsikringsselskapene utbetaler årlig erstatninger for milliarder. Det er kun plutselige og utforutsette brudd på vann- og avløpsrør som dekkes av forsikringen.

Er ikke våtrommet tett, dekkes dette normalt ikke av forsikringen.

Plan- og bygningsloven fra 1997(TEK97) påla alle som var involvert i våttromsarbeider å kontrollere sine egne utførelser. Dette åpnet for mange useriøse aktører da kontroll ikke er pålagt. Uavhengig kontroll ble først pålagt fra 01.01.2013 og gjelder kun søknadspliktige tiltak. Dersom du vurderer kjøp av ny bolig/leilighet hvor det annonseres med «nytt flislagt bad», eller «nytt renovert bad», må du være på vakt. Dersom selger, privat eller eiendomsmegler, ikke kan fremlegge dokumentasjon på hvordan badet er bygget, vil vi fraråde kjøpet. Avslag i kjøpesummen tilsvarende hva det koster å bygge nytt er et alternativ.
Normalt har alle Fri Rettshjelp inntil kr. 100.000,- i egen innboforsikring, hvor du betaler inntil 20% av kostnadene selv.

Vi hjelper deg med befaring og utarbeidelse av skaderapporter.