Kjernen i Byggebransjens våtromsnorm(BVN) er relevant, oppdatert kunnskap, tverrfaglig samarbeid og prosjektstyring. For å få til dette, står Fagrådet for våtrom(FFV) ansvarlig for å sertifisere fagfolk og bedrifter i henhold til bransjens retningslinjer.
BVN er en frivilling norm som dokumenterer at teknisk forskrift i Plan- og bygningsloven er oppfylt og målet med normen er å heve kvaliteten på våtrom med hensyn til funksjon og levetid.

Vi holder våtromskurs i hele Norge og vår kurskalender ligger ute på Fagrådet for Våtroms`s nettsider . Ved minimum 10 stk deltakere, gjør vi avtaler om bedriftsinterne kurs.
Fra 01.01.2015 ble det obligatorisk Oppdatering hvert 5 år, dette for å kvalitetssikre at sertifikatene er oppdatert i henhold til myndighetskravene.

Ta kontakt med oss om du ønsker å blir sertifisert i Våtromsnormen.

Grunnmodul: Krever ingen forkunnskaper, alle kan delta
Modul A: For utførende fagarbeidere
Modul B: For faglig leder, prosjekterende.

NB: Kursdeltaker som skal gjennomføre Modul A og Modul B må ha tilgang til elektronisk versjon av Våtromsnormen (BVN) før kursstart. For å få tilgang til dette, benytt følgende lenke:

https://www.byggforsk.no/side/275/abonnement_for_deltakere_paa_vaatromskurs

Våtromsnormen er tilgjengelig kun i elektronisk versjon, og må bestilles direkte av deltager selv hos Sintef Byggforsk på e-post: salg.byggforsk@sintef.no eller telefon 400 038 38.

Bestillingsskjema for kurs

  • Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av kurs blir ikke benyttet til andre formål enn å administrere kurset.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.